ΦΕΚ 1796/B/01.07.2014 – Καθορισμός Ορίων Συνταγογράφησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.53768
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1796/Β/1.7.2014

Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων

id: 352

Κατεβάστε εδώ το αρχείο