ΦΕΚ 1803/Β/20.08.2015 – Claw back φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ Γ5/63587 1803/Β/20.08.2015

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018