ΦΕΚ 1805/B/02.07.2014 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.58430
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1805/B/2.7.2014

Τροποποίηση της Υ.Α οικ.49515/10.6.2014 ‘Διατάξεις Τιμολόγησης φαρμάκων’

id: 353

Κατεβάστε εδώ το αρχείο