ΦΕΚ 1814/Β/08.06.2012 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υ. Α. υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.12485/1481

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1814/Β/08.06.2012

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»

id: 268

Κατεβάστε εδώ το αρχείο