ΦΕΚ 183/Β/31.01.2014 – Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 183/Β/31.01.2014

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας

id: 328

Κατεβάστε εδώ το αρχείο