ΦΕΚ 1834/Β/03.09.2009 – Τιμολόγηση

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Α3-4192

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1834/Β/03.09.2009

Αγορανομική Διάταξη Αριθ. 8
Καθορισμός των τιμών με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στην Ε.Ε.

id: 220

Κατεβάστε εδώ το αρχείο