ΦΕΚ 183/A/03.09.2008 – Καθορισμός Υποχρεώσεων

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 121/08

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 183/Α/03.09.2008

Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και σχετικών κυρώσεων

id: 205

Κατεβάστε εδώ το αρχείο