ΦΕΚ 184/A/4.12.1991 – Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων από το IKA για χρόνιες παθήσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 1975,1976/1991 184/A/04.12.1991  Χορήγηση δωρεάν φαρμάκων από το IKA για χρόνιες παθήσεις