ΦΕΚ 1856/Β/15.05.2020 – Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 1856/Β/15.05.2020 Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για
σοβαρή λοίμωξη COVID 19