ΦΕΚ 1869/Β/30.12.2005 – Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Α3/3525/05

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1869/Β/30.12.2005

Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «Φάρμακα Αγορανομική Διάταξη 14/89» & Ορισμός μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

id: 191

Κατεβάστε εδώ το αρχείο