ΦΕΚ 188/Β/04.02.2013 – Ποσοστό Έκπτωσης για Εξόφληση Χρεών ΕΟΠΥΥ 2011

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.9425

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 188/Β/04.02.2013

Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας

id: 295

Κατεβάστε εδώ το αρχείο