ΦΕΚ 1894/B/11.07.2014 – Έγκριση Θετικού Καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.60490
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 1894/Β/11.07.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 354

Κατεβάστε εδώ το αρχείο