ΦΕΚ 18/Α/15.02.2016 – Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Β2.α/οικ. 13532 447/Β/24.02.2016 Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 54.748.205,77 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών