ΦΕΚ 1929/Β/15.06.2012 – Υποβολή Στοιχείων από Φαρμακαποθήκες

Νομοθετικό Κείμενο:  Απόφαση ΕΟΦ υπ’ αριθμ. 23170/2012

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1929/Β/15.06.2012

Υποβολή στοιχείων από φαρμακαποθήκες για την εγχώρια διακίνηση φαρμάκου ανά μήνα

id: 269A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο