ΦΕΚ 194/Α/25.9.2008 – Κατάρτιση Διαγνωστικών Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Νομοθετικό Κείμενο:  Ν. 3697/08

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 194/Α/25.9.2008

Αρθρο 35 Κατάρτιση διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων και καθορισμός τιμής αναφοράς = Λιανική τιμή – 3%

id: 206

Κατεβάστε εδώ το αρχείο