ΦΕΚ 197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015 – Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599 197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015 Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες