ΦΕΚ 1981/B/21.07.2014 – Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 62836 1981/Β/21.07.2014 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)