ΦΕΚ 1/B/07.01.1988 – Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Y.A. A6/11920/1988 1/B/07.01.1988 

Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές Φαρμάκων