ΦΕΚ 2013/Β/24.07.2014 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Γ.Π/οικ.65470
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2013/Β/24.7.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Οικ.61771/11.7.2014 (ΦΕΚ1907Β) ‘Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων’

id: 358

Κατεβάστε εδώ το αρχείο