ΦΕΚ 2023/Β/18.05.2021 – Παράταση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 28863 2023/Β/18.05.2021 Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.