ΦΕΚ 2045/Β/22.08.2013 – Μηχανισμός Αυτόματων Επιστροφών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.76818

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2045/Β/22.08.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ.110034/15-11-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β’ 3035), με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) έτους 2013

id: 311A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο