ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016 – Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430 205/Α/31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις