ΦΕΚ 2083/Β/30.07.2014 – Κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 66788
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2083/Β/30.7.2014
Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)

id: 358A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο