ΦΕΚ 20/Α/02.02.2023 – Νέος Νόμος Υπ. Υγείας: 5015/2023: Κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ι.Σ. Νιάρχου και Δημοσίου για αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της υγείας και άλλες διατάξεις – ΦΕΚ Β 2127/31.03/2023: μετάθεση για την 1η/07/2023 του χρόνου έναρξης των εργασιών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Sorry you have no rights to view this post!