ΦΕΚ 21/Α/11.02.2000 – Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμός 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος – 2789/2000

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 21/Α/11.02.2000

Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών

id: 130

Κατεβάστε εδώ το αρχείο