ΦΕΚ 212/Β/13.02.2006 – Κατάταξη Φαρμάκων σε Θεραπευτικές Ομάδες

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.15561/06

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 212/Β/13.02.2006

Συμπλήρωση Αποφ. ΔΥΓ3αΓΠ71559/05 για οριστική κατάταξη φαρμάκων σε θεραπευτικές ομάδες

id: 194

Κατεβάστε εδώ το αρχείο