ΦΕΚ 2155/Β/27.09.2011 – Κριτήρια Λίστας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.95872

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2155/Β/27.09.2011

Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων
(Επισημαίνεται ότι το κείμενο της απόφασης δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2029/Β/12.09.2011)

id: 249

Κατεβάστε εδώ το αρχείο