ΦΕΚ 219/B/6.3.1998 – Όροι λειτουργίας της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
YA 2030/1998 219/B/6.3.1998  Όροι λειτουργίας της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συντ. φαρμάκων
και της
Επιτροπής Ενστάσεων