ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 21/Α/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 1.

Άρθρο 53. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 90. (παρ. 7) Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών υγείας ΕΟΠΥΥ από 1.1.2016

&

(παρ. 10) Παρέκκλιση ορίων των ορίων δαπανών του εκάστοτε φορέα για τη διάθεση των 24 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ