ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368 21/Α/21.02.2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 57. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΦ