ΦΕΚ 220/Β/02.04.1992 – Παραγωγή – Εισαγωγή και Κυκλοφορία Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Α6/3114/92

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 220/Β/02.04.1992

Νομοθεσίας προς διατάξεις οδηγίας 89/381/EOK που αφορά την παραγωγή εισαγωγή και κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα ανθρωπίνου αίματος.

id: 50

Κατεβάστε εδώ το αρχείο