ΦΕΚ 2219/Β/09.09.2013 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 82961
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2219/Β/09.09.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ 3(α) 104744/2012 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη ΔΥΓ3(α)/οικ. 19389 ΦΕΚ 3356/17.12.2012 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής Συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων», θέματα αποζημίωσης νέων φαρμάκων»

id: 313

Κατεβάστε εδώ το αρχείο