ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012 – Νόμος 4093

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4093

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 222/Α/12.11.2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016

id: 281

Κατεβάστε εδώ το αρχείο