ΦΕΚ 2243/Β/18.08.2014 – Rebate & Claw back

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3/Γ.Π οικ.70519 & Αριθ. οικ. 70520
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2243/B/18.8.2014

Ρύθμιση επιστροφών rebate: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΓΥ./οικ.3457 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 64 Β΄/16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων Τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει και της υπ’ αριθμ. οικ. 38733/06.05.2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1144/Β΄/06−05−2014) «Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) υπουργικής απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»
&
Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015

id: 359

Κατεβάστε εδώ το αρχείο