ΦΕΚ 2247/Β/18.08.2014 – Rebate

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ9/οικ.70522
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2247/B/18.8.2014
Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (“rebate”) του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)

id: 358B

Κατεβάστε εδώ το αρχείο