ΦΕΚ 226/Α/07/11/1997 – Κατάργηση των Επιβαρύνσεων Υπέρ Τρίτων επί της Τιμής των Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Πράξη Νομ. Περιεχομένου

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 226/Α/07/11/1997

Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων

id: 96Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο