ΦΕΚ 2270/Β/06.08.2012 – Καθορισμός Ποσοστού Μείωσης Τιμών Φαρμάκων & Συναφών Φαρμακευτικών Προιόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/95/82967 Σ. 415

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2270/Β/06.08.2012

Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματά τους

id: 272

Κατεβάστε εδώ το αρχείο