ΦΕΚ 229/Α/19.11.2012 – Ρύθμιση Κατεπειγόντων Θεμάτων

Νομοθετικό Κείμενο:  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 229/Α/19.11.2012

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 11

id: 288

Κατεβάστε εδώ το αρχείο