ΦΕΚ 2308/Β/18.06.2018 – Νέος τρόπος υπολογισμού τιμών αναφοράς

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α) 46628 2308/Β/18.06.2018 Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ