ΦΕΚ 233/B/07.04.1992 – Παραγωγή της Εισαγωγής & Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση A6α/9392/91

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 233/B/07.04.1992

Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας προς Κοινοτική για παραγωγή της εισαγωγής & κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων & επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στα ανοσολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς και αλλεργιογόνα. Εναρμόνιση με κυριότερες οδηγίες ΕΟΚ 65/65, 75/318/75, 75/319, 78/25, 78/420, 81/464, 83/570, 83/571, 87/21, 89/341, 89/342, 91/507

id: 51

Κατεβάστε εδώ το αρχείο