ΦΕΚ 2336/Β/29.08.2014 – Θετικός κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.74288
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 2336/Β/29.8.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 360

Κατεβάστε εδώ το αρχείο