ΦΕΚ 233/B/07.04.1992 – Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας προς Κοινοτική για παραγωγή της εισαγωγής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Y.A. A6α/9392/91/1992 233/B/07.04.1992  

Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας προς Κοινοτική για παραγωγή της εισαγωγής & κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων & επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στα ανοσολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς και αλλεργιογόνα