ΦΕΚ 235/Β/07.02.2013 – Φάρμακα του Νόμου 3816

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.13833

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 235/Β/07.02.2013

Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α’ 6)

id: 296

Κατεβάστε εδώ το αρχείο