ΦΕΚ 2374/Β/24.08.2012 – Φαρμακοεπαγρύπνηση

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.82161

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2374/Β/24.08.2012

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ
(Φαρμακοεπαγρύπνηση)

id: 273

Κατεβάστε εδώ το αρχείο