ΦΕΚ 239/A/20.10.1979 – Περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 982/79

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 239/A/20.10.1979

Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως της “περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών” νομοθεσίας και ετέρων τινών διατάξεων.

id: 16

Κατεβάστε εδώ το αρχείο