ΦΕΚ 2391/B/19.06.2019 – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ3(α)22018 2391/Β/19.06.2019

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της οικ.58584/27.7.2018 (Β΄ 3189) απόφασης με θέμα «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»