ΦΕΚ 240/Υ.Ο.Δ.Δ./09.04.2015 – Αντικατάσταση μέλους της ΕΠΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 40194 240/Υ.Ο.Δ.Δ./09.04.2015 Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και αντικατάσταση αυτού