ΦΕΚ 2426/Β/01.12.2008 – Ταινία Γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο:  Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργική Αποφόφασης 10067/1989 σχετικής με ταινία γνησιότητος

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2426/Β/01.12.2008

Ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων

id: 208

Κατεβάστε εδώ το αρχείο