ΦΕΚ 2453/B/02.12.2008 – Κριτήρια Θετικού Καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 76116

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2453/B/02.12.2008

Κριτήρια προσδιορισμού και κατάρτισης θεραπευτικών ομάδων

id: 208Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο