ΦΕΚ 2467/Β/02.10.2013 – Θετικός Κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΓΠ/οικ.90281
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2467/Β/02.10.2013

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

id: 315

Κατεβάστε εδώ το αρχείο